پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

دسته: مدیریت

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 362 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 28


  • پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار
  • پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با:

مفاهیم و تعاریف مدیریت بازار و جایگاه آن

انواع بازار و محیط بازاریابی

تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

نیازها و رفتار خریداران

فصل اول

مفاهیم مدیریت بازار

مقدمه

نیاز

خواسته

تقاضا

کالا

مبادله

معامله

بازار

وظایف مدیر بازاریابی

بازاریابی تبدیلی

بازاریابی انگیزشی

بازاریابی توسعه ای

بازاریابی مجدد

بازاریابی همزمانی

بازاریابی محافظتی

بازاریابی تضعیفی

بازاریابی مقابله ای

فلسفه های مدیریت بازاریابی

فلسفه تولید

فلسفه کالا

فلسفه فروش

فلسفه بازاریابی

فلسفه بازاریابی اجتماعی

اهداف بازاریابی

فصل دوم

از نظر انواع بازار و محیط بازاریابی

انواع بازارها از دیدگاه

مختلف

بازار صنعتی

بازار دولتی

بازار واسطه

1- بازار رقابت کامل

2- بازار انحصار کامل

3- بازار رقابت انحصاری

4- بازار انحصار چند جانبه

تجزیه و تحلیل محیط

محیط بازاریابی

واکنش

انفعالی

واکنش فعال

فصل سوم

تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

مزایای تقسیم بازار

بازاریابی انبوه یا یکنواخت

بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا

استراتژی بازارهای یکسان (غیر تفکیکی)

استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)

استراتژی بازاریابی متمرکز (تمرکزی)

فصل چهارم

نیازها و رفتار خریداران

خریداران مدیران واقعی

مشتری شیفته و رشد سازمانی

شناسایی و ارضای نیازها

بازاریابی واکنشی

بازاریابی پیش بین

بازاریابی نیاز آفرین

فصل پنجم

اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش

عوامل موثر بر پیش بینی تقاضا

ویژگیهای جمعیتی بازار

نرخ رشد جمعیت

وضعیت رقبا

اوضاع فرهنگی جامعه

تعریف فروش

سهم بازار و انواع آن

بازار بالقوه

بازار در دسترس

بازار در دسترس واجد شرایط

بازار هدف

بازار تسخیر شده

مدل پیش بینی بدون تغییر

مدل پیش بینی با درصد تغییر

مدل میانگین متحرک ساده

مدل میانگین متحرک موزون

مدل نمو هموار ساده

مدل نمو هموار هلت وینترز

مدل پیش بینی باکس و جنکینز

مدل پیش بینی اقتصادسنجی

مدلهای کیفی

مدل دلفی

روش استفاده از دیدگاه مجموعه مدیران

روش استفاده از نقطه نظرات فروشندگان

مدل بررسی قصد خریداران

مدل شبیه سازی آزمایش بازار

مدل تست بازار

مدلهای تلفیقی

درک صحیح آینده و پیش بینی

تعیین بازار سودآور

اتکا به روندها در پیش بینی

دنیای غیر قابل پیش بینی و انعطاف پذیری

فصل ششم

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

تعیین اهداف موسسه

فصل هفتم

برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه

منافع برنامه ریزی :

اهداف

استراتژی بازاریابی

برنامه های کاری

صورت سود و زیان پیشنهادی

کنترل

فصل هشتم

نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی

ابزار و مفاهیم برای

نیازها, خواسته ها و تقاضاها

ارزش و رضایت

مبادله و معادلات

روابط و شبکه ها

فصل نهم

تحقیقات بازاریابی

نقش تحقیقات در فرایند تصمیم گیری مدیران

تعریف تحقیقات بازاریابی

سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی

ارزیابی سیستمهای بازاریابی

انواع مدلهای بازاریابی

فصل یازدهم

چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

خرید این فایل … 28000 تومان

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار