تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 27 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12


  • تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت
  • تحقیق مدیریت
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی مدیریت
  • مدیریت
  • استانداردهای کنترل کیفیت
  • کنترل کیفیت
  • استاندارد

یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش 22 استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست.

چنان که در مقدمه استانداردهای حسابرسی مصوب سال 78 مطرح شده، این استانداردها مجموعه ای از اصول بنیادی و روشهای اساسی و رهنمودهایی است که برای اجرای کار حسابرسی تدوین می شود. در این رابطه همواره در اصول کلی حسابرسی ذکر شده که حسابرسی باید براساس استانداردهای مربوط انجام شود. بنابراین در بند گزارش حسابرسی، همیشه بر همین نکته تاکید می شود که حساب رسی براساس استانداردهای حساب رسی انجام شده است.

یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش 22 استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست. در این رابطه سیاستها و روشهای کنترل کیفیت در دو سطح موسسات و در سطح هرکار حسابرسی مطرح شده است. بنابراین چنین برداشت می شود که طیف این استاندارد وسیع و گسترده است.

خرید این فایل … 3000 تومان

دریافت نسخه PDF

تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت