بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 205 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 106


  • بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی
  • بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

تحقیق حاضر به دنبال تعیین کفایت شناخت حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی از استانداردهای حسابداری و تعیین تاثیر عواملی خاص مانند رده سازمانی و رشته تحصیلی حسابرسان در این شناخت است. از دیگر اهداف تحقیق پی بردن به این مطلب است که شناخت حسابرسان نسبت به استانداردهای مختلف حسابداری یکسان است یا خیر.

برای رسیدن به این اهداف با استفاده از تکنیک ‘دلفی’ پرسشنامه ای طراحی و بین نمونه تحقیق که 490 نفر از حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی ایران بودند، توزیع شد. از 405 پرسشنامه برگشت شده برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و در نهایت نتایج این تجزیه و تحلیل ها نشان داد که حسابرسان ایرانی در تمامی رده های سازمانی به استثنای کمک حسابرسی با استانداردهای حسابداری ایران، آشنایی کافی دارند و برخلاف رده سازمانی، رشته تحصیلی حسابرسان در این شناخت تاثیر معنادار ندارد و در نهایت شناخت حسابرسان از استانداردهای مختلف حسابداری ایران یکسان نیست.

خرید این فایل … 9000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی