پاورپوینت آموزش ریاضی 2

دسته: ریاضی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2318 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 256


  • پاورپوینت آموزش ریاضی 2
  • پاورپوینت آموزش ریاضی 2

آموزش ریاضی 2

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.

بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :

نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .1

نقش ریاضیات در تربیت فکر .2

نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه .3

نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی .4

اکنون به اختصار هر یک از این اهداف را در قالب اهداف جزئی و واسطه تشریح می کنیم .

نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان 1

آشنایی با ساختارهایی از جهان عینی که در تجربیات دانش آموزان ظاهر می شود و دسته بندی آنها

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلها

آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی

آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی .

نقش ریاضیات در تربیت فکر .2

2-1 : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )

2-2 : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش قوه نقد و انتقاد .

2-3 : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر ( شفاهی و کتبی )

2-4 : پرورش اعتماد به نفس در بکار بردن دانسته های ریاضی برای حل مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه ‘من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر ‘ یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند ).

2-5 : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی

2-6 : پرورش قوه تصمیم و تجرید

نقش ریاضیات در تامین آینده افراد

3-1 : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات بعدی

3-2 : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار

4- نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه

4-1 : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی .

4-2 : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات .

برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم

قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی

1- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی Q – Z – N معرفی می شوند .

2- دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند .

3- قوانین دمورگان را بداند .

4- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .

5- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند .

6- تعداد اعضای یک مجموعه متناهی ( مرتبه یک مجموعه متناهی ) را بداند و قانون های

n(A -B)=n (A ) – n (A ) – n (B)

n (Ø ) = 0

n ( A ∩ B) – n (B) ) + n (A = ( B 7 A n (

را بتواند درک کند ( در صورت امکان استدلال آنها را بداند ).

7- مفاهیم رابطه ، رابطه ترتیبی و رابطه هم ارزی زا بداند .

و ریز مواد آنالیزی ترکیبی که بخشی از ریاضیات کاربردی است .

اصول شمارشی ( اصل جمع و اصل ضرب ) را بداند .

مفاهیم جایگشت و ترتیب را بداند و با نماد آنها و خواص آنها آشنا شود .

مفهوم ترکیب را بداند . در صورت امکان تعمیم آن ارائه شود ) .

با ∑ ( متناهی ) و خواص مقدماتی آن آشنا شود .

تابع فاکتوریل و خواص آن را بداند .

بسط دو جمله ای را بداند . مثلث خیام و رابطه آن با بسط دو جمله ای ارائه شود .

با دنباله عددی عددی آشنا شود . در صورت امکان تابع مولد آنها گفته می شود .

در مقابل general aim به معنی هدف کلی

روش تدریس فعال

روش تدریس که مناسب تحقیق این ا هداف باشد روش تدریس فعال نامیده می شود . مسأ له اساسی آموزش این است که یک کلاس درس فعال چگونه کلاسی است . یک کلاس مطلوب کلاس درسی است که محصلین از تحصیل ریاضیات لذت برده و اهداف آموزش ریاضیات در آن به منمه ظهور برسد .

کلیاتی درباره بررسی کتب درسی

زیر مجموع های یک مجموعه

مطالب پروژه ای می تواند یکی از مطالب ذیل انتخاب شود.

1- حد و پیوستگی

2- قوانین دمورگان (ریاضیات جدید اول)

3- تناظر یک به یک (ریاضیات جدید اول)

4- رابطه و تابع

5- دستگاه معادلات جبری

بررسی آماده سازی

بررسی خلاصه نویسی

حل نامعادله درجه دوم

موارد استعمال قضیه اصلی

مقاطع مخروطی

بیضی

هذلولی

سهمی

معادله خط هادی:

سهمی

خرید این فایل … 25600 تومان

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت آموزش ریاضی 2