بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسازی شکل موج ولتاژ بار

دسته: مقالات ترجمه شده isi

بازدید: 2 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1328 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17


  • بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسازی شکل موج ولتاژ بار
  • Harmonic harmonic extraction isolation power
  • quality rectifier series active filter (SAF)

Performance Enhancement of the Single-Phase Series Active Filter by Employing the Load Voltage Waveform Reconstruction and Line Current Sampling Delay Reduction Methods

Abstract —This paper proposes the waveform reconstruction

method (WRM), which is utilized in the single-phase series active

filter’s (SAF’s) control algorithm, in order to extract the

load harmonic voltage component of voltage harmonic type singlephase

diode rectifier loads. Employing WRM and the line current

sampling delay reduction method, a single-phase SAF compensated

system provides higher harmonic isolation performance and

higher stabilitymargins compared to the system using conventional

synchronous-reference-frame-based methods. The analytical, simulation,

and experimental studies of a 2.5 kW single-phase SAF

compensated system prove the theory.

بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسازی شکل موج ولتاژ بار

چکیده

این مقاله روش بازسازی شکل موج (WRM) را که در الگوریتم کنترلی فیلتر اکتیو سری تکفاز (SAF ها) مورد استفاده قرار می گیرد پیشنهاد می کند تا مولفه ولتاژ هارمونیکی بار را از بارهای یکسوساز دیودی نوع تکفاز استخراج نماید. با اعمال WRM و روش کاهش تاخیر نمونه برداری جریان خط، یک سیستم مولفه تکفاز SAF عملکرد جداسازی هارمونیک بالاتر و حاشیه های پایداری بیشتری در مقایسه با این سیستم با ساتفاده از روش های چارچوب مرجع سنکرون را تامین می نماید. مطالعات تحلیلی، شبیه سازی و عملی یک سیستم جبران شده تکفاز SAF 2.5 کیلوواتی این نظریه را تایید می کند.

خرید این فایل … 59000 تومان

دریافت نسخه PDF

بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسازی شکل موج ولتاژ بار