تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم آدیت فرآیند در شرکت ایران خودرو

دسته: صنایع

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 495 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 34


  • دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع
  • تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم آدیت فرآیند در شرکت ایران خودرو
  • کنترل کیفیت
  • سیستم آدیت فرآیند
  • ارزشیابی خودرو (Audit)
  • خرید گزارش کارآموزی صنایع

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم آدیت فرآیند در شرکت ایران خودرو

معاونت / مدیریت : کنترل کیفیت

چکیده :

امروزه کیفیت یکی از عوامل کلیدی در ایجاد رضایت و انتخاب کالا از دید مشتریان می باشد ؛ بنابراین افزایش کیفیت تولیدات به منظور ایجاد خاطر در مشتریان و افزایش سهم بازار یکی از اهداف صنایع و سازمانها به شمار می رود و در راستای رسیدن به این اهداف برنامه های کیفی و کوتاه مدت و بلند مدت در دست اجراست که یکی از آنها طراحی و اجرای سیستم کنترل فرایند می باشد .به همین جهت در تحقیق حاضر سعی بر این است که سیستم کنترل پروسه سالن مونتاژ4 شرکت ایران خودرو مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با شناسایی مشکلات موجود و ارائه راه حلهایی برای رفع آنها ؛ کارایی سیستم افزایش یافته و در عین حال فرایند تولید تحت کنترل قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل سیستم فوق بر مبنای چرخه تکاملی ساخت یافته ارایه شده توسط Barlow’Bently و Whitten طبق مراحل زیر انجام گرفته است :

1) مطالعه تحقیقاتی : مطالعه سیستم کنترل پروسه موجود بر اساس گفتگو و مصاحبه با مسئول کنترل پروسه ؛ مطالعه دستورالعمل اجرایی کنترل پروسه واسناد و مدارک موجود شامل پروسه تولید ؛بالانس لیست ابزار و لیست مواد و قطعات و مشاهده سیستم در عمل؛ همچنین مصاحبه با مسئولین واحدهای مرتبط با کنترل پروسه و انجام موقت وظایف مجری کنترل پروسه برای شناخت کامل تر سیستم و سپس تهیه نمودار جریان داده سطح صفرسیستم موجود و جمع بندی اطلاعات بدست آمده است .

2) مطالعه تفضیلی : سازماندهی و ارزیابی اطلاعات بدست آمده برای شناخت و درک نیازهای سیستم جدید؛ بررسی عملکرد سیستم موجود و رابطه آن با واحدهای دیگر سازمان وتعیین نیازهای اساسی سیستم موجود ؛ سپس رسم نمودار جریان داده سطح یک و دو سیستم موجود و تحلیل مجدد داده ها برای یافتن کاستی ها و نارسایی های سیستم موجود .

3) تشخیص نیازهای سیستم جدید : تعیین اهداف ؛ محدودیتها ؛ اولویتها ؛ نیازها و روابط کلی سیستم جدید و سپس رسم نمودار جریان داده سطح صفر؛یک و دو سیستم جدید و مرور وبازنگری مدل سیستم جدید به همراه مسئول کنترل پروسه .

4) گزینش مناسبترین راه حل : طراحی فرمهای شرح مغایرات موجود ؛ تعداد مغایرات موجود؛فرمهای گزارش ؛ دیکشنری مغایرات و سیستم بایگانی .

کلمات کلیدی:

کنترل کیفیت

شرکت ایران خودرو

سیستم آدیت فرآیند

ارزشیابی خودرو (Audit)

فهرست مطالب

فصل اول ؛ مقدمه

اهمیت و عنوان موضوع … 4

چکیده تحقیق … 7

فصل دوم ؛ تاریخچه شرکت و معرفی کنترل کیفیت

تاریخچه ایران خودرو … 9

واحدهای تولیدی کارخانه … 10

معرفی کنترل کیفیت و آدیت فرایند … 9

کنترل تولید و آمار … 11

اهداف ایجاد سیستم کنترل … 11

تعاریف … 12.

وظایف بخش کنترل کیفیت … 13.

معایب عدم وجود یک سیستم کنترل کیفیت … 14

شرح وظایف کنترل کیفیت … 14

فصل سوم ؛ آدیت فرایند

معرفی آدیت فرایند … 16

تعاریف و مفاهیم … 16

مراحل انجام کار و مسوولیتها هر واحد … 18

تجاری سازی … 18

مستندات … 18

پیوستها … 18

هدف … 24

عملیات اجرایی سطح یک … 25

عملیات اجرایی سطح دو … 25

نمودار سطح صفر سیستم … 27

نمودار سطح یک سیستم … 28

نمودار سطح دو سیستم … 29

فهرست مراجع30

خرید این فایل … 14000 تومان

دریافت نسخه PDF

تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم آدیت فرآیند در شرکت ایران خودرو