دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش

دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT)

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 400 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 146


  • داناود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش
  • تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک
  • دولت الکترونیک در سازمان آموزش و پرورش
  • سیر تکاملی مدل های دولت الکترونیک
  • عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی
  • عوامل ایجاد دولت الکترونیک
  • گام های استقرار دولت الکترونیک
  • دولت الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت،آی تی و توسعه فناوری با عنوان دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش

چکیده:

آغاز اصلاحات ساختاری در کشور در جهت کاهش کاغذ بازی و بهبود شیوه انجام امور اداری، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک را، بیش ازپیش نمایان می کند. دولت الکترونیک یکی از پرقدرت ترین فناوری در عرصه جهانی است که با تاثیر گذاشتن بر روش زندگی، کار، آموزش افراد و ارتباطات میان فردی ،مشکلات نارضایتی را حل کرده است. این تغییرات آموزش و پرورش را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. دولت الکترونیک استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتریان در طول هفته و در طول 24 ساعت شبانه روز می باشد.در این پایان نامه دولت الکترونیک و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش را در سه بخش مورد کنکاش قرار می دهیم.

کلمات کلیدی:

اینترنت

آموزش وپرورش

دولت الکترونیک

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

به نظر می رسد که واژه دولت الکترونیک برای اولین بار در ایالت متحده ودر سال 1995 بکار گرفته شد(هکز و بایلور ، 2007 : 243). اما هنگامی که وزارت دفاع ایالت متحده در دهه1960 اینترنت را به عنوان شبکه ارتباطی برای دفاع از اهداف پژوهشی ابداع کرد، هیچ کس در آن زمان تصور نمی کرد که اینترنت چگونه خواهد توانست در سه قرن آینده جوامع را متحول کند. امروزه اینترنت بخشی از زندگی روزمره تقریباً400 میلیون نفر انسان در سراسر جهان می باشد(استفیچر ، 2002 :3). در دهه 1980 که کامپیوتر شخصی ارائه گردید، مدیران دولتی با سیستم فناوری اطلاعات شخصی مواجه شدند و بنابراین دوره جدیدی از کاربری فناوری اطلاعات در دولت بوجود آمد. از این موقع به بعد، مدیریت فناوری در دستگاه های دولتی نا متمرکز گردید. در طول این تمرکز زدایی، این حقیقت مشخص گردید که موضوع فناوری اطلاعات بایستی به صورت متمرکز و یگپارچه در کانون توجه فعالیت های دولت قرار گیرد(ییلدیز ، 2007: 467).

فناوری پست الکترونیکی و گروه خبری از اواسط دهه 1980به منظور توسعه شبکه گسترده جهانی ایجاد گردید. همچنین در اوایل دهه 1990 فناوری جستجوی وب نیز پا به عرصه ظهور گذاشت. در دهه 1990، اینترنت به تدریج تبدیل به کارایی هزینه و عاملی سهل الوصول برای سازمان ها به منظور ارتباط مستقیم با شهروندان و ارائه حجم بالای اطلاعات به مردم گردید(استفیچر ،2008: 8).هم چنین اولین وب سایت دولتی در سال 2000 توسط دولت آمریکا و با نشانی’ فرست گاو ‘ راه اندازی شد تا شهروندان از طریق آن بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد شیوه ارایه خدمات توسط دولت امریکا مطرح نمایند(گاسکوس ، 2001: 13).

فهرست مطالب

دولت الکترونیک و بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش ب

چکیده أ

واژگان کلیدی: أ

بخش اول: ادبیات تحقیق 2

2-1-1 مقدمه 2

2-1-2 تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک 3

2-1-3 تعاریف عملیاتی: 6

2-1-4 عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی: 13

2 -1-5 سیر تکاملی مدل های دولت الکترونیک 14

جدول2-1: مختصات مدل تحول دولت الکترونیک(کیم،2007 :8). 16

2-1-6 چارچوب تجزیه و تحلیل دولت الکترونیک 16

جدول 2-2: چارچوب تجزیه وتحلیل دولت الکترئونیک(آیبید، 2007 :7). 17

2-1-7 محیطی جهت ایجاد دولت الکترونیک 19

جدول2-3: توصیف سیستم ها و برنامه های کاربردی و بیان ویژگی آنها(آیبید، 2007: 10-15). 24

2-1-8 دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیک 25

2-1-9 رویکردهای دولت الکترونیک 26

2-1-10 ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک 28

2-1-11 پیش نیازهای ایجاد دولت الکترونیک 33

2-1-12 اهمیت ایجاد دولت الکترونیک 34

2-1-13 عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک: 35

2-1-14 موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالش های آن 37

2-1-15 تغییرات ایجادشده در دولت 40

2-1-16 اهداف دولت الکترونیک 42

2-1-17 اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان 43

2-1-18 گامهای لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیکی موفق 46

2-1-19 عوامل ایجاد دولت الکترونیک 47

2-1-20 ویژگی های دولت الکترونیک 49

2-1-21 ابعاد دولت الکترونیک 50

2-1-22 آسیب شناسی دولت الکترونیک 52

2-1-23 ساختار دولت الکترونیک 54

2-1-24 تجارت الکترونیک 55

بخش دوم : پیشینه تحقیق و بررسی مدل ها 59

2-2-1مقدمه: 59

2-2-2پیشینه تحقیق: 60

2-2-2-1تحقیقات داخلی: 60

2-2-2-1-1کتاب: 60

2-2-2-1-2پایان نامه: 63

2-2-2-1-3مقاله: 70

2-2-2-2تحقیقات خارجی: 74

2-2-3بررسی مدل ها: 78

2-2-3- گام های استقرار دولت الکترونیک : 78

جدول2-2-1: کشورها ازنظر جایگاه خود در مراحل دولت الکترونیک (سازمان ملل،2006). 81

نمودار2-2-1: مدل لاینه -لی(لاینه- لی،18:2001). 83

جدول2-2-2:سایر مدل های مراحل تکاملی دولت الکترونیک 88

2-2-3-2مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک 88

2-2-3-3 مدل های آمادگی الکترونیک و اجرای موفق دولت الکترونیک: 92

نمودار2-2-2:مدل دیویس برای موفقیت دولت الکترونیک(دیویس،1989) 93

نمودار2-2-3:مدل EIUبرای آمادگی الکترونیک(فتحیان،1384). 94

جدول2-2-3: خصوصیات مدل سنجش و تحلیل و میزان رشد اینترنت درسراسرجهان (مولا،2005) 96

نمودار2-2-5:عوامل موثر بر ارائه موفق خدمات دولت الکترونیک 98

2-2-3-4 مدل موانع ایجاد دولت الکترونیک: 98

نمودار2-2-6:موانع ایجاد دولت الکترونیک با تمرکز بر مشکلات تبادل پولی و مالی (قلی پور،1388). 99

بخش سوم: معرفی جامعه آماری 100

2-3-1مقدمه 100

2-3-2تاریخچه آموزش و پرورش: 101

2-3-2-1تاریخ تحول اداری سازمان آموزش و پرورش ایران: 102

2-3-2-2اداره کنونی امور آموزش و پرورش: 103

2-3-3 تعریف آموزش و پرورش: 104

2-3-4 آموزش الکترونیکی: 105

2-3-5 نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش 106

2-3-5-1 دولت الکترونیک در آموزش: 106

2-3-5-2 دولت الکترونیک در سازمان آموزش و پرورش: 108

2-3-5-3 دولت الکترونیک در مدارس: 108

2-3-5-4 دولت الکترونیک و دانش آموزان: 108

2-3-5-5 دولت الکترونیک و معلمان: 109

2-3-6 نفش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش ایران 110

2-3-7 مسئولیت ها و مهارت های حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش 111

2-3-7-1 مدیر: 111

2-3-7-2 معلمان 112

2-3-7-3 کارکنان اداری 113

2-3-8خصوصیات مراکز آموزشی در ارتباط با توسعه دولت الکترونیک 114

فهرست منابع 117

فهرست منابع فارسی 117

فهرست منابع انگلیسی 129

خرید این فایل … 145000 تومان

دریافت نسخه PDF

دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش