دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

– رشته: هنر آموز الکترونیک

– تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7

– مواد امتحانی:

55 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)

3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) – شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)

خرید این فایل … 4000 تومان

دریافت نسخه PDF

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش