شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس

دسته: علوم انسانی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10


 • شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس
 • جشنواره مجازی الگوهای تدریس
 • مقدمه
 • رویکردها
 • کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای)
 • کمیته استانی
 • کمیته منطقه ای
 • * مراحل برگزاری جشنواره
 • * مخاطبین
 • *نحوه اجرا
 • *گستره فعالیت طرح
 • * مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری
 • * نکات قابل توجه
 • تقویم اجرایی

مقدمه

تحولات پرشتاب اقتصادی و اجتماعی در هزاره سوم به ویژه گسترش و توسعه فناور های اطلاعاتی و ارتبا طی اصلاحات آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته است، به طوری که شوق ایجا د تغییر و تحو ل در بیشتر نظا مهای آموزشی دیده می شود. برنامه های بهسازی آموزش، همزمان با تحول در محتوا و برنامه های درسی به توانمند سازی معلم و کیفیت فرایند تعامل او با دا نش آمو زان در فرایند تدریس مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

جشنواره مجازی الگوهای تدریس

مقدمه

رویکردها :

کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای):

کمیته استانی:

کمیته منطقه ای:

* مراحل برگزاری جشنواره :

* مخاطبین :

*نحوه اجرا :

*گستره فعالیت طرح :

* مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری:

* نکات قابل توجه :

تقویم اجرایی:

خرید این فایل … 2500 تومان

دریافت نسخه PDF

شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس