آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش

دسته: مدیریت

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 143 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7


  • آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش
  • The effectiveness of training
  • اثربخشی آموزش
  • آموزش اثربخش
  • تربیت آموزشی
  • فایل بوکر
  • filebooker
  • دانلود فایل
  • دانلود مقاله ارشد
  • تربیت بدنی

امروز بسیاری از مدیران ارشد سازمانها بر این ادعا هستند که نیروی انسانی آنها سرمایه های واقعی در سازمانهایشان هستند. اما با مطالعه ای ساده می توان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نیستند، در یک سازمان کوچک توجه به نیازهای نیروهای انسانی از شاخصهای مهم آن سازمان است. اگر نیازهای عاطفی، مادی و ارتباطاتی نیروی انسانی را محور اصلی این مطلب قرار دهیم، یکی از نیازهای اساسی کارکنان در سطح سازمانها، نیاز به آموزش است، چرا که برخلاف گذشته سرعت تغییرات در سازمانها و مدیریتها بسیار سریع و پیچیده شده است و این پیچیدگی و سرعت باعث می شود تا نه تنها کارکنان صف بلکه نیروهای ستادی نیز که شامل مدیران درتمام سطوح می شود به امر آموزش مستمر خود توجه جدی نمایند

با تشکر

146

143

خرید این فایل … 5000 تومان

دریافت نسخه PDF

آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش