شناسایی اثر ظرفیت جذب دانش در پذیرش نوآوری باز در سازمان هایی با تجربه نوآوری باز

دسته بندی: مدیریت » مدیریت دانش


 • ظرفیت جذب دانش
 • پرسشنامه ظرفیت جذب دانش
 • نوآوری باز
 • نوآوری باز چیست
 • فرهنگ نوآوری
 • فرهنگ نوآوری در سازمان
 • فرهنگ سازمانی و نوآوری
 • فرهنگ نوآورانه
 • مدیریت دانش
 • مدیریت دانش چیست
 • مدیریت دانش در سازمان
 • مدیریت دانش ppt
 • تحقیقات مدیریت دانش

دانلود مقاله با موضوع شناسایی اثر ظرفیت جذب دانش در پذیرش نوآوری باز در سازمان هایی با تجربه نوآوری باز،

در قالب pdf و در 20 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

ادبیات و پیشینه موضوع

ادبیات تحقیق در زمینه نوآوری باز

تغییر استراتژی

مدیریت پویا

فرهنگ نوآوری باز

ادبیات تحقیق در زمینه ظرفیت جذب دانش

اجزای ظرفیت جذب

ابعاد ظرفیت جذب دانش

زمینه های تئوری نوآوری باز و ظرفیت جذب دانش

روش تحقیق

حجم نمونه

یافته های تحقیق

توانایی تحقیق و توسعه

توانایی ارزیابی محیط

تعاملات و شبکه های غیررسمی

جریان خارجی دانش و ایده ها

جریان داخلی دانش و ایده ها

ساختار و فرآیندهای داخلی

برنامه های توسعه شایستگی ها

اتحادها و مشارکت ها

سطح رقابت تکنولوژی

شیوه ها و رفتارهای مدیریتی

باز معماری استراتژی

سن و سابقه سازمان

یادگیری سازمانی

سایز و اندازه سازمان

جمع بندی و نتایج

پیشنهاد و تحقیقات آینده

منابع

خرید این فایل … 8000 تومان

دریافت نسخه PDF

شناسایی اثر ظرفیت جذب دانش در پذیرش نوآوری باز در سازمان هایی با تجربه نوآوری باز