ضرورت پشتوانه های قانونی در نگهداری و بازسازی سدها و چالش های جهانی در تأمین منابع مالی

دسته بندی: مدیریت » مدیریت تأمین مالی


 • ضرورت
 • پشتوانه
 • قانونی
 • نگهداری
 • بازسازی
 • سدها
 • چالش
 • جهانی
 • تأمین
 • منابع
 • مالی
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • تحقیق
 • پروژه
 • پژوهش
 • مقاله

ضرورت پشتوانه های قانونی در نگهداری و بازسازی سدها و چالش های جهانی در تأمین منابع مالی

در قالب پی. دی. اف و در 9 صفحه شامل:

چکیده

مقدمه

چین

آمریکا

هندوستان

کانادا

آفریقای جنوبی

سیاست های بانک جهانی در خصوص ایمنی و نگهداری و تعمیرات سدها

جمع بندی نتایج

چکیده:

بسیاری از سدها و نیروگاه های آبی که در قرن 21 مورد بهره برداری قرار دارند، در قرن گذشته اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. سرمایه گذاری های به عمل آمده در سدها و نیروگاه های برقابی، دارای اهداف بلند مدتی بوده، به طوری که این گونه ابر سازه ها و تأسیسات در صورت بهره برداری اصولی و انجام تعمیرات و نگهداری های به موقع، می توانند تا چندین نسل مورد بهره مندی قرار گیرند. هزینه های عملیاتی آنها، معمولا پس از 10 تا 20 سال قابل برگشت بوده، لذا متعاقبا به عنوان یک منبع اقتصادی می توانند منافع مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را برای چندین نسل، و به طور معمول به مدتی بیش از 100 سال ارائه نمایند. بنابراین سدها و نیروگاه های برقابی، ابزاری کلیدی در توسعه پایدار قلمداد گردیده و دارای نقش عمده ای در تامین آب و انرژی می باشند. بدیهی است که انجام اقداماتی در راستای تعمیر، اصلاح و بازسازی و ارتقاء این نوع سازه ها، به عنوان تلاشی در جهت کسب منافع بیشتر از این دارایی ها بوده و موجبات استمرار استفاده پایدار از منابع آب را فراهم خواهد نمود. از آن جائیک ه انجام هرگونه عملیات نظام مند و مستمر نیازمند توجه در سطوح مختلف قانون گذاری و نیز تأمین منابع مالی در این راستا می باشد و مسلما انجام این مهم نیازمند سیاست گذاری مبتنی در ابزارهای پشتیبانی در تصمیم سازی و نیز منابع مالی پایدار می باشد، لذا با توجه به تجربیات درون کشوری در سالیان اخیر در تعمیر و بازسازی سدها، در این مقاله سعی می گردد تا به اختصار به جوانب و جایگاه های قانونی موضوع در سایر کشورها پرداخته شده و تنگناهای موجود در انجام این گونه اقدامات و تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار گیرند.

خرید این فایل … 8000 تومان

دریافت نسخه PDF

ضرورت پشتوانه های قانونی در نگهداری و بازسازی سدها و چالش های جهانی در تأمین منابع مالی