پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

دسته بندی: علوم پایه » آمار


  • پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس ریاضی
  • پروژه آمار درس ریاضی
  • پروژه آمار ریاضی
  • پروژه آمار نمرات ریاضی
  • پروژه آمار نمرات
  • پروژه آمار نمرات درس ریاضی
  • پروژه آمار نمرات دانش آموزان
  • پروژه آمار نمرات یک کلاس
  • دانلود پروژه آمار نمرات
  • دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز،

در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

جدول فراوانی

توضیح نمودارها

نمودار ساقه و برگ

نمودار ستونی

نمودار تجمعی

نمودار دایره ای

محاسبات آماری

نتیجه گیری

بخشی از متن پروژه:

توضیح در رابطه با نمودار ها:

نمودار ساقه و برگ:

برای رسم نمودار ساقه و برگ، ابتدا یک جدول فرعی رسم کرده و سپس در قسمت ساقه از کوچکترین و بزرگترین دهگان را به ترتیب از بالا تا پایین می نویسیم سپس یکان هر داده را در قسمت برگ مقابل دهگان آن می نویسیم.

بعد از تکمیل شدن جدول فرعی قسمت برگ را از کوچک به بزرگ می نویسیم (از چپ به راست).

توجه1: ساقه اعداد یک رقمی صفر است.

توجه2: تعداد کل اعداد در قسمت برگ باید با تعداد داده ها برابر باشند.

نمودار چند بر:

برای رسم این نمودار روی محور افقی مرکز دسته ها و روی محور عمودی فراوانی مطلق جدا می شود نقاط هر طبقه در صفحه را مشخص می کنیم سپس آنها را به ترتیب به هم وصل می کنیم و به صورت نموداری نمایش می دهیم.

نمودار ستونی:

در رسم این نمورار روی محور افقی مرکز دسته ها و روی محور قائم فراوانی مطلق طبقات نوشته می شود و سپس نقاط هر طبقه مشخص و به صورت مستطیلی نمایش می دهند.

نمودار تجمعی:

برای رسم این نمودار، روی محور افقی مرکز دسته ها و روی محور قائم فراوانی تجمعی را جدا می کنیم سپس نقاط هر طبقه را در صفحه مختصات معلوم کرده به یکدیگر وصل می کنیم و ابتدای آن را به محور افقی وصل می کنیم.

نمودار دایره ای:

در رسم این نمودار، ابتدا کل فراوانی را بدست آورده سپس 360 درجه را بر کل فراوانی تقسیم می کنیم حاصل مقدار زاویه ایست که بر هر داده تعلق می گیرد.

سپس حاصل این خارج قسمت را در فراوانی مطلق هر طبقه ضرب می کنیم که مقدار زاویه مرکزی برای هر گروه به دست می آید. برای اینکه بدانیم مقدار پوشش هر گروه بر روی دایره چه قدر است زاویه مرکزی متعلق به آن گروه را بر 360 تقسیم و در 100 ضرب می کنیم به عبارت دیگر درصد فراوانی هر گروه (طبقه) را محاسبه می کنیم.

خرید این فایل … 5500 تومان

دریافت نسخه PDF

پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز