تحقیق کاربرد روش های طراحی آزمون به همراه شبیه سازی جهت بهبود فرآیند تزریق

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


 • بهبود فرآیند تزریق
 • تحقیق بهبود فرآیند تزریق
 • مقاله بهبود فرآیند تزریق
 • پروژه بهبود فرآیند تزریق
 • فرآیند تزریق
 • تحقیق فرآیند تزریق
 • مقاله فرآیند تزریق
 • پروژه فرآیند تزریق
 • پایان نامه فرآیند تزریق
 • روش های طراحی آزمون
 • تحقیق روش های طراحی آزمون

دانلود تحقیق با موضوع کاربرد روش های طراحی آزمون به همراه شبیه سازی جهت بهبود فرآیند تزریق،

در قالب pdf و در 61 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1) هدف

2-1) پیشینه تحقیق

3-1) روش کار و تحقیق

فصل دوم: آشنایی با شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی

1-2) تاریخچه شبیه سازی فرآیند قالب گیری تزریقی

2-2) چگونه شبیه سازی را انجام دهیم ؟

3-2) نتایج قابل استحصال از شبیه سازی

فصل سوم: آشنایی با روش طراحی آزمون یا DOE

1-3) مقدمه ای بر روش های طراحی آزمون

2-3) تعاریف در طراحی آزمایشات

3-3) انواع روش های طراحی آزمایش

One Factor at a Time (1-3-3 روش تک عاملی

Multi Factor at a time (2-3-3 روش چند عاملی

full Factorial Design (3-3-3 روش فاکتوریل

Fractional Factorial (4-3-3 روش های

1-4-3-3) روش تحلیل تاگوچی

1-1-4-3-3) روش تاگوچی و کیفیت

2-1-4-3-3) فرآیند طراحی آزمایشات

3-1-4-3-3) آرایه های متعامد

4-1-4-3-3) تجزیه و تحلیل اطلاعات

5-1-4-3-3) نسبت SN

6-1-4-3-3) چگونه دو عامل را همزمان با هم بهینه سازی نماییم ؟

فصل چهارم: حل مسئله نمونه

1-4) نمونه مسئله حل شده بوسیله شبیه سازی و طراحی آزمون

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مراجع لاتین

مراجع فارسی

چکیده انگلیسی

چکیده تحقیق:

فرایند قالب گیری تزریقی، یکی از روش های تولید قطعات پلیمری می باشد. با توجه به این که این فرآیند دارای متغیر های متعدد کنترل فرایند می باشد، جزو فرایندهای پیچیده بشمار می رود و راه ها و روش های متعددی برای آسان نمودن حل مسایل موجود در آن ابداع شده است. در این تحقیق هدف این است که با تلفیق دو روش شبیه سازی و طراحی آزمون به روشی دست پیدا کنیم که بتواند از حجم پیچیدگی ها بکاهد و بتواند در حل مسایل پیچیده ای نظیر بهینه سازی از آن استفاده نمود. در ابتدا به بررسی تک تک هر یک از این روش ها پرداخته شد و کلیه تئوری های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به این روش به حل یک مسئله بهینه سازی پرداخته شد.

در حل این مسئله تاثیر کلیه عوامل در نتیجه نهایی سنجیده شد و در نهایت حالت بهینه برای فرایند حاضر بدست آمد. در نهایت نتایج شبیه سازی های سازمان یافته با روش طراحی آزمون بوسیله یک آزمون عملی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت می توان از این روش بصورت یک روش استاندارد در صنعت قالب گیری تزریقی استفاده نمود.

خرید این فایل … 5900 تومان

دریافت نسخه PDF

تحقیق کاربرد روش های طراحی آزمون به همراه شبیه سازی جهت بهبود فرآیند تزریق