بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 334 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 156


  • بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان
  • عزت نفس
  • سلامت روانی
  • بهزیستی روانشناختی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه… 1

بیان مسئله… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

اهداف پژوهش… 12

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها… 13

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی… 17

عزت نفس در قرآن مجید… 19

عزت نفس کلی… 20

عزت نفس اجتماعی… 21

عزت نفس تحصیلی… 21

مولفه های عزت نفس… 21

ماهیت عزت نفس… 22

نظریات مرتبط با عزت نفس… 23

سلامت روان… 28

تعریف سلامت روانی… 29

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف… 31

اصول بهداشت روانی… 33

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی… 35

عوامل موثر درتامین سلامت روانی… 37

نقش خانواده درتامین سلامت روانی… 37

نظریات مرتبط با سلامت روانی… 38

بهزیستی روانشناختی… 44

عقب ماندگی ذهنی … 48

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر… 49

ویژگیهای کودک استثنایی… 49

نیازهای والدین کودکان استثنایی… 50

احساسات والدین کودکان استثنایی… 50

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع… 62

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش … 73

جامعه آماری … 73

نمونه و روش نمونه گیری… 73

ابزار پژوهش… 73

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی… 74

پرسشنامه عزت نفس… 75

پرسشنامه سلامت روانی… 75

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها… 79

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها… 81

بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها… 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت… 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن… 82

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات… 83

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل… 84

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد… 85

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق… 86

فرضیه اول… 91

فرضیه دوم… 92

فرضیه سوم… 93

فرضیه چهارم… 94

فرضیه پنجم… 95

فرضیه ششم…96

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش… 102

بحث و نتیجه گیری… 103

محدودیت های تحقیق… 107

پیشنهادهای تحقیق… 108

فهرست منابع و ماخذ… 109

ضمائم… 112

خرید این فایل … 25000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان