تحقیق اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تراکم رادون

دسته بندی: مهندسی » مهندسی شیمی


 • تحقیق رادون
 • تحقیق در مورد رادون
 • تحقیق درباره رادون
 • مقاله در مورد رادون
 • مقاله رادون
 • مقاله درباره رادون
 • پایان نامه رادون
 • پایان نامه در مورد رادون
 • پایان نامه درباره رادون
 • تراکم رادون
 • تحقیق تراکم رادون
 • مقاله تراکم رادون
 • تحقیق در مورد تراکم را

دانلود تحقیق در مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تراکم رادون شهرستان رفسنجان،

در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

آشنایی با رادون

1-1- معرفی رادون

توزیع سری اورانیوم در آب های طبیعی

اورانیوم، رادیوم، رادون و فرآورده ها در آب های زیرزمینی

1-2- رادون و ایزوتوپ ها

1-3- رادون و کاربردهای آن

فصل دوم:

واحدهای اندازه گیری و دزیمتری

2-1- مقدمه

2-2- واحدهای اندازه گیری

2-3- دزیمتری

2-3-1- پرتوگیری

2-3-2- دز جذب شده

2-3-3- دز معادل

2-4- یکاهای دزیمتری

2-4-1- رونتگن

2-4-2- واحدهای دز جذب شده

گری

2-4-3- واحدهای دز معادل

سیورت

رم

فصل سوم:

اثرات زیست محیطی رادون

3-1- مقدمه

3-2- رادون و پرتوگیری

3-3- اثرات رادون در بدن

3-4- حد خطرساز بودن رادون

3-5- نواحی مختلف پرتوزایی بر روی زمین

3-6- راه های انتقال گاز رادون به خانه و روش های کاهش غلظت آن

فصل چهارم:

رادون و سرطان زایی

4-1- مقدمه

4-2- رادون به عنوان یک سرطان زا

4-3- خطر زندگی با رادون و القای سرطان

4-4- عوامل مؤثر بر سرطان ریه

فصل پنجم:

موقعیت جغرافیای شهرستان رفسنجان

و منطقه داوران و منابع آبی

آب و هوا و اقلیم

معرفی روستای داوران و دهستان دره دران

روستای دره در

گسل داوران

فصل ششم:

اندازه گیری میزان رادون و تحلیل نتایج

6-1- مقدمه

6-2- اندازه گیری غلظت گاز رادون

6-3- معرفی برخی آشکارسازهای گاز رادون

6-4- معرفی دستگاه (SILENA mod 5s) PRASSI

6-4-1- خصوصیات دستگاه (SILENA mod 5s) PRASSI

6-4-2- خصوصیات فنی دستگاه PRASSI mod 5s

6-5- نمونه برداری

6-6- مراحل اندازه گیری رادون موجود در نمونه ها

6-6-1- آماده سازی دستگاه جهت انجام آزمایش

6-6-2- عملیات سنجش تراکم رادون موجود در نمونه

6-7- نتایج حاصل از اندازه گیری

6-8- نتیجه گیری و تحلیل

منابع

خرید این فایل … 6900 تومان

دریافت نسخه PDF

تحقیق اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تراکم رادون