مقاله تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • خوردگی درجه های قالب
 • خواص محفظه قالب
 • محفظه قالب
 • روش قالب گیری جریان هوا
 • فشار
 • جریان هوا
 • فشار
 • قالب گیری
 • مقاله خوردگی درجه های قالب
 • مقاله خواص محفظه قالب
 • مقاله محفظه قالب
 • مقاله روش قالب گیری جریان هوا
 • فشار
 • مقاله جریان هوا
 • فشار
 • مقاله قالب گیری

دانلود مقاله با موضوع تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار،

در قالب pdf و در 16 صفحه.

در این مقاله کاربردی، تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا- فشار، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، تأثیر خوردگی قالب بر روی خواص قسمت های مختلف قالب های ایجاد شده به وسیله دستگاه قالب گیری جریان هوا- فشار از نظر نفوذپذیری سختی استحکام فشاری تر و استحکام برشی تر، مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، قالب گیری ماسه تر بر روی مدل و داخل محفظه قالب ریخته می شود. بعد از پر شدن درجه محفظه مخصوص دمش هوا بر روی درجه قالب قرار داده شده و دمش در 0/3 ثانیه با فشاری تقریباً برابر 500 کیلوپاسکال بر سطح مواد داخل درجه اعمال می شود و در مرحله دوم به وسیله یک سیستم هیدرولیک از طرف بالا، طرف مخالف صفحه مدل فشرده سازی نهایی انجام می شود. سرعت بسیار بالایی که با دمش هوا در مواد قالب گیری ایجاد می شود، باعث بروز خوردگی در درجه های قالب ها می شود. وقوع این نوع خوردگی در دیواره های درجه ها باعث ایجاد غیریکنواختی شدیدی در خواص قالب های تولید شده می شود، به گونه ای که سختی و استحکام قالب از مرکز به طرف دیواره ها و قسمت های دارای فرورفتگی و برآمدگی قالب به شدت کاهش می یابد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 16

خرید این فایل … 1850 تومان

دریافت نسخه PDF

مقاله تأثیر خوردگی درجه های قالب بر روی خواص محفظه قالب در روش قالب گیری جریان هوا