پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

دسته: کشاورزی

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1695 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30


  • پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز
  • پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی:

نخستین منظورازکنترل بیولوژیکی کاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی

است.این منظور بابکارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شکارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.

کنترل بیولوژیکی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شکارگر و عوامل بیماریزا.

استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:

در این روش برای جلوگیری،کنترل یا کاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه

ماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یکی از روشهای بیولوژیکی مورد بحث قرار می گیرد.

استفاده از انگلها،شکارگرها و عوامل بیماریزا:

کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله حشرات:

چند نمونه علف هرز

خرید این فایل … 3000 تومان

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز