کتاب آموزش جامع تصویری متلب

دسته بندی: کتاب » فنی و مهندسی


  • کتاب آموزش متلب
  • نرم افزار متلب
  • آموزش متلب
  • آموزش matlab
  • یادگیری متلب
  • یادگیری matlab
  • آموزش تصویری نرم افزار متلبآ آموزش تصویری متلب

کتاب آموزش جامع تصویری متلب

اموزش گام به گام و تصویری نرم افزار متلب به زبان فارسی

185 صفحه

خرید این فایل … 3000 تومان

دریافت نسخه PDF

کتاب آموزش جامع تصویری متلب