مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

عوامل مؤثر در برنامه ریزی

دگرگون پذیری

گزینش جاودسترسی

همکاری با سایر مؤسسات فرهنگی، آموزشی، تفریحی

نمای کتابخانه

استانداردها

بخش امانت بزرگسالان

بخش مرجع بزرگسالان

فضای مورد نیاز در بخش مرجع با قفسه باز

فضای مورد نیاز برای مراجعین

فضای مورد نیاز برای نگهداری و مراجعه به نشریات ادواری

رسانه ها و وسایل دید و شنودی

نگهداری رسانه های دید و شنودی

نگهداری وسایل دید و شنودی

استفاده از رسانه ها و وسایل دید و شنودی

کتابخانه کودکان

بخش امانت

فضای ویژه مطالعه

بخش ویژه دیگر فعالیتها

محل نمایشگاه

مخزن کتاب

دفتر و اطاق کار کارمندان

دستشوئی، توالت، آبدارخانه، رخت کن ویژه کارمندان

فضای آیند و روند

دیگر قسمتها

مخارج کتابخانه عمومی

کتابخانه

مراجعه کنندگان به کتابخانه

مجموعه مواد کتابخانه

نحوه سازماندهی مواد

واحد خدمات عمومی

بخش فضاهای قرائت و نگهداری مواد

واحد خدمات فنی

واحد خدمات اداری

ضوابط طراحی فضاهای آموزشی

فضاهای آموزش نظری

ضوابط طراحی فضاهای آموزشی عملی

آتلیه های طراحی و رسم فنی

کارگاه ها

کارگاه شناخت مواد و مصالح

کارگاه حجم سازی

کارگاه های قلم زنی و میناکاری

کارگاه کاغذ سازی

کارگاه های سفال و سرامیک

کارگاه چرخکاری

کارگاه لعاب و کوره

آزمایشگاه لعاب و کوره

کارگاه های سنگ و شیشه

کارگاه چرم و پوست

کارگاه های مرمت و نگهداری آثار هنری

کارگاه ها و آزمایشگاه های حفاظت و مرمت

کارگاه عکاسی

الف لابراتوار چاپ و ظهور سیاه و سفید

ب سالن نورپردازی

اتاق کامپیوتر

کارگاه طراحی نقوش و خوشنویسی

ضوابط طراحی فضاهای کمک آموزشی

تعیین خطوط دید

طرز چیدن صندلی ها

صحنه نمایش

اتاق پروژکسیون

اتاق های پشت صحنه

فضای انتظار

سرویس های بهداشتی

نمایشگاه و سالن قضاوت

مطالعات اجتماعی

معیارها و ضوابط در طرح ریزی کالبدی شهر جدید پرند

بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری

زاویه تابش خورشید و تأثیر آن در طراحی فضاهای شهری

اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی و بررسی استقرار و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی

فرهنگسرای ارسبان

فرهنگسرای شفق

فرهنگسرای بهمن

فرهنگسرای نیاوران

فرهنگسرای اندیشه

سخن طراح

مرکز فرهنگی نیشی نان

مرکز فرهنگی تی جی با او

مرکز فرهنگی کمیل

مرکز فرهنگی بوعلی

مرکز فرهنگی زعفرانیه

مرکز فرهنگی ایران و ژاپن

واحد مسکونی محله ناحیه و شهر

تفکیک اراضی تجاری:

ساختمان های تجاری

ساختمانهای آموزشی، آموزش عالی و درمانی

خرید این فایل … 6900 تومان

دریافت نسخه PDF

مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه