پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش

دسته: فناوری اطلاعات

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10766 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 213


  • پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش
  • پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش

مبانی و شرایط تاریخی و اجتماعی فناوری آموزشی

فصل اول:

ü اندیشیدن در باره فناوری ü تعریف رسانه ها و فناوری آموزشی

تعریف رسانه ها

تعریف فناوری

تعریف فناوری آموزشی

تعریف فناوری تدریس

فناوری

فناوری تدریس

فناوری آموزشی

ü جایگاه فناوری در آموزش و پرورش ü ماشینهای تغییر و دگرگونی ü تکامل فناوری رایانه ای

تکامل فناوری رایانه ای- دیروز

تکامل فناوری رایانه ای- امروز

تکامل فناوری رایانه ای- فردا

ü مدل کارآیی یا تولید کارآمدتر ü کارآیی و الگوی طراحی تجارب یادگیری

آموزش برنامه ای

تعیین اهداف رفتاری

یادگیری در حد تسلط

الگوی شرایط یادگیری

سیستم یادگیری یکپارچه

انتقاد از مدل کارآیی

یادگیری در مدرسه وخارج از مدرسه

ü دو عامل مهم

یادگیری از نظر ساختگرایان

استفاده از فناوری های الکترونیکی

ü روشی دیگر برای طراحی فرصتهای یادگیری

پایه های یادگیری

انتخاب محتوای مناسب

انتخاب ابزار مناسب

انتخاب فعالیتهای مناسب

ارزشیابی و محیط های یادگیری

ü رایانه در آموزش و پرورش ü مدیریت مدرسه

بودجه

صورت موجودی

سوابق دانش آموزان

سوابق معلمان

ارتباطات

گردش کتابخانه

üآموزش و یادگیری

آموزش معلم محوری

یادگیری دانش آموز محوری

üپژوهش عمل نگر

ذخیره داده ها

تجزیه و تجلیل آماری

ü سخت افزارهای تشکیل دهنده رایانه ü فرایندهای درگیر در سیستم رایانه

وسایل جنبی مورد استفاده در فرایند ”ورود“

سخت افزارهای مورد استفاده در فرایند ”عمل“

وسایل جنبی مورد استفاده در فرایند ”خروج“

ü واژه پردازها

ویژگیهای خاص واژه پردازها

کاربردهای واژه پردازها

ü برنامه های گرافیکی

استفاده از گرافیکهای رایانه ای

ابزار تولید گرافیکهای رایانه ای

انواع برنامه های رایانه ای گرافیکی

ü برگه های گسترده

استفاده از برگه های گسترده

کاربردهای برگه های گسترده

ü بانکهای اطلاعاتی

استفاده از بانکهای اطلاعاتی کاربردهای بانکهای اطلاعاتی

ü منشاء اینترنت ü منابع موجود در اینترنت

پست الکترونیکی

کنفرانسهای الکترونیکی

خدمات فهرستی

بانکهای اطلاعاتی

ابزارهای گشت و گذار و بازاریابی اطلاعات در اینترنت

پروتکل انتقال فایل

شبکه جهانی وب

نشانی یاب یکنواخت منابع بر روی وب

ماشینهای جستجو

طراحی صفحه وب

کنترل دسترسی به اینترنت

کاربردهای اینترنت در برنامه های درسی

چندرسانه ای ها:

فوق متنها و فوق رسانه ها

سخت افزارهای مورد استفاده برای چندرسانه ای ها

وسایل و و ابزارهای نمایشگرها

دستگاه های ذخیره نوری vکاربرد

سخت افزاهای چندرسانه ای در آموزش

ابزار تألیف چندرسانه ای ها

برنامه های نمایشی رومیزی

ابزار تألیف فوق رسانه ها

ابزار تألیف و ویرایش صفحات وب

کاربرد ابزار تألیف چندرسانه ای ها در آموزش

حقیقت مجازی

تجزیه حقیقت مجازی

حقیقت مجازی و ارتباط

ابزار تالیف حقیقت مجازی

کاربردهای حقیقت مجازی در آموزش

خرید این فایل … 21300 تومان

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش