پروژه آمار جامعه نمرات درس کلاس دوم ریاضی و تجربی

دسته: آمار

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 40 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13


  • پروژه آمار جامعه نمرات درس کلاس دوم ریاضی و تجربی
  • پروژه آمار جامعه نمرات درس کلاس دوم ریاضی و تجربی

جامعه نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی:

دامنه تغییرات:

دامنه تغییرات نمرات ریاضی

دامنه تغییرات نمرات فیزیک

طول دسته

جدول فراوانی نمرات ریاضی

جدول فراوانی نمرات فیزیک

نمودار ساقه و برگ

شاخص های مرکزی

نمودار جعبه ای

میانگین نمرات ریاضی

میانگین نمرات فیزیک

واریانس نمرات ریاضی

انحراف معیار:

ضریب تغییرات:

خرید این فایل … 5000 تومان

دریافت نسخه PDF

پروژه آمار جامعه نمرات درس کلاس دوم ریاضی و تجربی