بررسی درس دوم ,از فصل دوم کتاب جامعه شناسی طرح درس

دسته: مدیریت

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 568 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 130


  • بررسی درس دوم
  • از فصل دوم کتاب جامعه شناسی طرح درس
  • بررسی درس دوم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی طرح درس

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

تعریف موضوع تحقیق:

تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق :

اهمیت و ضرورت تحقیق :

اهداف تحقیق :

چهارچوب نظری تحقیق :

ارکان اساسی مذاکره :

فرضیات تحقیق :

روش تحقیق

نوع تحقیق بر اساس هدف

نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش

قلمرو تحقیق :

1-قلمرو مکانی

– قلمرو زمانی

ابزارهای گرد آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

محدودیت های تحقیق:

تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق :

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

تعاریف مذاکره :

ارکان اصلی مذاکره :

مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از :

1- آمادگی :

اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره

شناسایی اهداف :

این اولویت ها به 3 دسته تقسیم می شوند :

هدف ها و نتایج مذاکره :

هدف های ماهوی

هدف های رابطه ای :

پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات :

ارزیابی طرف مقابل :

انتخاب استراتژی

تهیه و پیش نویس دستور جلسه :

دستور جلسه باید :

تعیین محل مذاکره :

فواید تشکیل در دفتر شما :

فواید تشکیل جلسات در دفتر حریف

محل استقرار :

– ارائه پیشنهاد :

زمان بندی :

ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد :

بهترین روش :

دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده :

پاسخ به پیشنهاد :

3- چانه زنی :

در مرحله چانه زنی باید

قالب های شناختی در چانه زنی :

4- ختم مذاکره :

پایان گفتگو ممکن است به یکی از صورت های زیر تحقق یابد :

برای پایان مذاکره راه های مختلفی وجود دارد باید راهی که انتخاب می کنید مناسب گروه باشد:

به هم خوردن مذاکره و نحوه اداره آن :

استفاده از میانجی :

وظایف این نقش شامل موارد زیر است :

توافق های آشکار و نهان :

انواع اساسی مذاکره :

مذاکره توزیعی12 :

مذاکره تلفیقی21 :

ساخت دهی مبتنی برگرایش23

مذاکره درون سازمانی :

به کار گیری نیروهای فردی در مذاکره :

خرید این فایل … 13000 تومان

دریافت نسخه PDF

بررسی درس دوم ,از فصل دوم کتاب جامعه شناسی طرح درس