مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 740 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 69


 • مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی
 • مدیریت
 • کیفیت
 • در
 • سازمانهای
 • مجازی
 • مدیریت امنیت
 • مدیریت اعتماد
 • سرآمدی در سازمانهای مجازی
 • تفاوت خودارزیابی و ممیزی
 • معیارهای مدل سرآمدی EFQM
 • EFQM مدل
 • ابعاد ارزیابی کیفیت در شبکه سازمانهای مجازی( مادو 2000)
 • ماتریس اولویت بندی در شبکه سازمانهای مجازی
 • نمودار علت و معلول برای شبکه سازمان مجازی
 • گام های شناسایی مشکلات
 • دلایل اهمیت کیفیت در

مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی

فهرست مطالب

مجازیت در ادبیات موضوع سازمانهای مجازی

سه نوع رویکرد متفاوت در میان مفهوم سازمان مجازی

سازمان الکترونیکی

ساختار سازمانی مجازی

دو عنصر اساسی درشبکه سازمان مجازی

فرایند کسب و کار:

سه سطح عملیاتی درون یک شبکه سازمان مجازی

ویژگی اساسی شبکه سازمانهای مجازی، کاهش ارتباطات چهره به چهره است

دلایل اهمیت کیفیت در سازمانهای مجازی

گام های اطمینان از کیفیت خدمات و کالاها در سازمانهای مجازی

گام های شناسایی مشکلات

نمودار علت و معلول برای شبکه سازمان مجازی

ماتریس اولویت بندی در شبکه سازمانهای مجازی

مدل های سرآمدی

EFQM مدل

معیارهای مدل سرآمدی EFQM

تفاوت خودارزیابی و ممیزی

سرآمدی در سازمانهای مجازی

محدودیت بررسی بکارگیری اصول مدیریت کیفیت با استفاده از مدل EFQM

ابعاد ارزیابی کیفیت در شبکه سازمانهای مجازی( مادو 2000)

مدیریت امنیت

مدیریت اعتماد

نتیجه گیری

خرید این فایل … 7000 تومان

دریافت نسخه PDF

مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی