پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز

دسته: کشاورزی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4560 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 158


  • پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز
  • پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز

مقدمه

فهرست بندی تاپیک علفهای هرز

___________________________

1.فهرست بندی تاپیک علفهای هرز

2.دم روباهی باریک

3.بو مادران

4.خارشتر

5.بیدگیاه(علف گندمی)

6.یولاف وحشی (جو دوسر)

7.سیرموک(سیروحشی)

8.گون

9.برموس آویخته(علف پشمکی)

10.کیسه کشیش

11.سلمه تره(سلمک)

12. اویارسلا

13گل گندم(شش بر تیغ(

14.گنگر صحرایی(خارلته یا خار کنگر)

15. اُزمک

16. پیچک صحرایی

17. سس

18.مرغ(بندواش)

19.هویج وحشی

20.سوروف(دژگال)

21.فرفیون(شیرسگ)

22.منداب

23.شیرین بیان(محک)

24.بی تی راخ(شیرپنیر)

25.تاج خروس [/b]

26.جو موشی

27.کاهوی وحشی(گاو چاق کن)

28. چچم

29.پنیرک(توله)

30.گل جالیز

31.شقایق وحشی(گل چشم درد)

32.علف قناری(علف خونی یاخونی واش)

33.خرفه(پروین)

34.علف هفت بند

35.بارهنگ سرنیزه ای(کاردی)

36.تربچه وحشی

37.ترشک

38.سیلن(کوزه قلیانی یا قلیانک)

39.چسبک(چسبونک)

40.خردل وحشی

41.خاکشیر

42. تاجریزی

43 قیاق

44. گل قاصد

45.لوئی(نی)

46.خارخسک

47. جغجغک

48. توق 49.تلخه 50.کاهوک

61. دم اسب

62. شیرین بیان

63. شاه تره

64. یونجه زرد

65. لاله اتشی

66. مادر گند م(جو هرز)

67. ختمی

68. گاو زبان بدل

69. علف چسبک

. گل گند م خا ر دا ر

51. خارزن بابا

52. شیر تیغی

53. شنگ

54. خار ایتا لیا یی(تا تاری)

55. گلرنگ وحشی

56. شکرتیغا ل

57. تاج خروس خوابیده

58. پنچه مرغی

60. تا توره

79. غربیلک

80. خیارک

81. جارو

82. چچم

83. خلر

84. د یز سیانج

85. شیر پنیر

86. کنگر خورا کی

71. شبدرک

72. ایا ر سلا م زرد

73. علف باغ

74. زبا ن د ر قفا

75. پنچه انگشتی

76. شانه سر

77. فرفیون

78. ا فتا ب پرست

87. شاه افسر زرد

88. پونه

89. گل جا لیز

90. اجیل مزرعه

91 . نی

خرید این فایل … 15800 تومان

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز